Salamanca Place สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมของออสเตรเลีย

Salamanca Place โกดังหินทรายสามชั้น และสี่ชั้น ที่เรียงแถวสวยงามนี้ เป็นตัวอย่างคลาสสิก ของสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมของออสเตรเลีย ย้อนหลังไปถึงยุคล่าวาฬ ในช่วงทศวรรษที่ 1830 ตอนนั้น Salamanca Pl เคยเป็นย่านริมน้ำ โดยสินค้าถูกดึง จากชั้นบนของโกดัง ไปยังเรือโดยตรง ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 โกดังหลายแห่ง ได้พังทลายลง ก่อนที่การบูรณะ จะเริ่มขึ้นในปี 1970 ปัจจุบัน…